นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร่วมถวายเทียนพรรษา

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มอบหมายคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งถวายพระภิกษุสงฆ์ จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา ๓ เดือนที่จำพรรษา ณ วัดศรีเมือง