นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการฯ ครูและนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมพัฒนาศักยภาพการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องให้นักเรียน  จัดโดย กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย