นั่งสมาธิ เพื่อให้เกิดกระแสสันติภาพโลก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูจีระศักดิ์ พวงขจร และ ครูจารึก ใบกุ ร่วมกับ รด.จิตอาสา จำนวน 31 คน ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ขีดเส้นช่องจอดรถ โรงจอดรถนักเรียน เพื่อการจอดรถที่เป็นระเบียบขึ้น และเพื่อกำหนดช่องจอดรถให้เพียงพอสำหรับรถของนักเรียน  ณ โรงจอดรถ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา