นำเสนอผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการ รร.กงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครูสิราวรรณ ศรีม่วง ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ร่วมถอดบทเรียน และนำเสนอผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อคัดเลือก พัฒนา และประเมินผลสู่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสังกัด สพม.สุโขทัย ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม