ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประธานเปิดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อปรับสภาพนักเรียนใหม่สู่รั้วแสด-ขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา