ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประธานเปิดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อปรับสภาพนักเรียนใหม่สู่รั้วแสด-ขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา