ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีมโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบเกียรติบัตรรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมดีเด่นให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม​ และมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยอันดับ2 ในกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีมโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด จัดโดยคณะสงฆ์ภาค ๕ (สุโขทัย,พิษณุโลก,อุตรดิตถ์,ตาก) เพื่อส่งเสริมคุณธรรม​ จริยธรรมในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา