ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ใหม่ ปีการศึกษา 2564


การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดิม (นักเรียนที่เรียนอยู่ ม.3 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2563)