ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ กุล่มงานบุคคล ห้องอำนวยการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา