ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565 ในช่วงเวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของทุกวัน

ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565 นักเรียนสามารถเปิดดูผลการเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในช่วงเวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของทุกวัน ในระบบ SGS https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx