ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อ/จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อ/จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง