ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครวันที่ 22 – 30 เมษายน 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัครวันที่ 22 – 30 เมษายน 2564
เวลา 09:00 – 16:00 น (เว้นวันหยุดราชการ)
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ห้องอำนวยการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย