ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว เข้ารับการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว เข้ารับการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองรายงานตัว/มอบตัว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. พร้อมเอกสารตามประกาศ