ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อรายงานตัวเข้าเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ให้มารายงานตัวพร้อมกับผู้ปกครอง ในวันที่ 6 มิ.ย. 63 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

รายงานตัว/มอบตัว –> วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
ม.1 เวลา 09.00 – 11.30 น.
ม.4 เวลา 13.00 – 15.30 น.

1. นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อและต้องการสมัครเรียน ให้มาดำเนินการในวันที่ 6 มิ.ย. 63
2. นักเรียนม.4 ที่ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน ให้ดำเนินการได้ในวันที่ 6 มิ.ย. 63
3. โรงเรียนมีบริการจำหน่าย กระเป๋า และชุดพละ ในวันที่ 6 มิ.ย. 63
4. งดจำหน่ายชุดสี (ุชุดสำหรับกีฬาสีโรงเรียน)
5. สำหรับจุดรับรายงานตัว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 5 มิ.ย. 63 เพื่อรองรับมาตราการการป้องกันโรค COVID-19


รายชื่อนักเรียน ม.1


รายชื่อนักเรียน ม.4