ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายงานตัวเพื่อสอบในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไทยคม อาคาร 3 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา