ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล