ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเรื่อง แก้ไขวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 เปิดเรียน แบบ Online, On Hand, On Demand

ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเรื่อง แก้ไขวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 1-13 มิถุนายน 2564
– เปิดเรียน แบบ Online, On Hand, On Demand
(ตารางเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป)
วันที่ 14 มิถุนายน 2564
– เปิดเรียนแบบ on site แบ่งนักเรียนทุกห้องเป็น 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน

ส่วนกำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ยังคงเดิม