ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้นักเรียน เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านตลอดเดือนสิงหาคม 2564