ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ของ​มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตร วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ของ​มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตร 4 ปี ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปีครึ่ง จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเทอม)​เพียง 3 ปีครึ่ง และหลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต​และวิทยาศาสตร์​บัณฑิต​ ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี จบแล้วสามารถสอบครูได้
ทั้ง 2 หลักสูตร รับทุกแผนการเรียน (ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)​