ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ITA Online ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ITA Online ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) แนวทางในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา