ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ITA Online

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565  นายสุทน ท้บจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  แนวทางในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา