ประชุมการใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health Hero)

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้กลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดประชุมการใช้งานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health Hero) ให้กับครูประจำชั้น เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่เสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และทักษะสังคม ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา