ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตำรวจประสาน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน)

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีภูธรอำเภอกงไกรลาศ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตำรวจประสาน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา