ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศ-วิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน เพื่อชี้แจงข้อราชการและวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ให้กับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบและถือปฏิบัติ ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา