ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและแผนการดำเนินงานต่างๆ ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบและถือปฏิบัติ ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา