ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสารทางการศึกษา ชี้แจงแนวทางและปฏิทินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 โอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการฯได้มอบการ์ดอวยพรให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์อีกด้วย ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา