ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา