ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยมีนายอนุสนธิ์ ต้นประสงค์ ประธานกรรมการฯ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหารฯ ตัวแทนครู เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา