ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite 100%  โดยมีนายอนุสนธิ์  ต้นประสงค์  ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ, นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการฯ  คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้แนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ ห้องประชุมไทยคม  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา