ประชุมคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ

  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และทบทวนแนวทางการบริหารงานวิชาการ สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา