ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564​  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2564 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและชี้แจงการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา