ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และกำหนดการต่างๆ    ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา