ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 และในโอกาสนี้ ได้มอบการ์ดอวยพรวันเกิดผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน และหารือข้อราชการต่างๆ ของโรงเรียนตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา