ประชุมชี้แจงและนัดหมายผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา หมอบหมายให้ นายชลอ ทิพวัน หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดประชุมชี้แจงและนัดหมายผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กงไกรลาศ ให้เข้าร่วมโครงการสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดสุโขทัย  ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 (เขตอำเภอกงไกรลาศ) ณ ห้องสมุด โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา