ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้เป็นสถานที่จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา