การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีทุกระดับชั้น พร้อมชี้แจงเรื่องแนวการจัดการเรียนการสอน เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และให้ครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองได้ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือร่วมมือกันในการดูแลนักเรียน รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา