ประชุมภาคีสี่ฝ่าย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดประชุมภาคีสี่ฝ่าย เพื่อคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคีสี่ฝ่าย ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา