ประชุมวางแผนและติดตามความคืบหน้า การนำเสนอนวัตกรรมการสอน โดยใช้ Gpas 5 Steps

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น. นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา    พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู  ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้า  การนำเสนอนวัตกรรมการสอน  โดยใช้  Gpas 5 Steps  โดยร่วมชมตัวอย่างผลงานวีดิทัศน์การสอน เพื่อเป็นแนวทางให้คณะครูได้นำไปพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์ต่อไป  ณ  ห้องประชุมไทยคม  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา