ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกงไกรลาศ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกงไกรลาศ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) เพื่อหารือข้อราชการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมพระกงไกรลาศ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย