ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นางน้ำเงิน สำอางค์ยอด และนายธรรมกีรติ บวบมี ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน และอนุรักษ์มรดกแผ่นดินเมืองสุโขทัย ณ ห้องประชุมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา