ประชุมเพื่อวางแผนและนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนและนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม    เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  โดยมีนายสุดเขต สวยสม เป็นประธานการประชุม