ประชุม “สรุปผลการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔”

ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และนางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมประชุม “สรุปผลการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการดำเนินงานฯของจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ทั้ง ๓ เขต รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดสุโขทัย ทั้ง ๒๓ โรงเรียน ณ โรงแรมศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ท แอน สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย