ประมวลภาพการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และชั้นม.4 ใหม่ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มีกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา