ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ. สังกัด สพม.สุโขทัย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมต้อนรับ ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รอง ผอ. สพม.สุโขทัย รักษาราชการแทน ผอ. สพม.สุโขทัย และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ. สังกัด สพม.สุโขทัย ในโอกาสเข้าประเมิน นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา