ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่  ๔ – ๗  มกราคม  ๒๕๖๕   นายสุทน ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจิตอาสา ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน  ซ่อมแซมพื้นถนน  รวมทั้งทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน  เพื่อเป็นการดูแลอาคารสถานที่ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้ดูสะอาด  ปลอดภัย  สวยงามน่าอยู่  และมีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนต่อไป