ปรับภูมิทัศน์ เพื่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมวางแผน สำรวจหาพื้นที่บริเวณสนามกีฬาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ข้างสนามฟุตซอล) ในการทำสนามวอลเลย์บอลชายหาด ให้เหมาะสมกับการพัฒนาอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศของกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา