ผอ. สารัตน์ ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ งานเทศกาลกินปลาและของดีอำเภอกงไกรลาศ

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์กับนางสาวปิยะมาศ  แซ่โค้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  ในงานเทศกาลกินปลาและของดีอำเภอกงไกรลาศ ประจำปี 2565  เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย