ตารางการออกอากาศ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับ ม.4-6

ม.4

ม.5

ม.6