ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขากงไกรลาศ มอบเงินสนับสนุนและบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียน

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวนงนุช อยู่วัง ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขากงไกรลาศ มอบเงินสนับสนุนและบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สำนักงานธนาคารออมสินโรงเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา