ผู้อำนวยการ นายสุทน ทับจาก เป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมเป็นวิทยากร  “Morning Talk เสริมประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาอย่างไร เพื่อไปสู่ Goal…? การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ หน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย